Via - Suwałki - Bogusława Strzyżewska
 • klient
 • biuro Via
 • wykres procentowy
 • rozliczenia

Usługi księgowe

Zakres usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe „VIA” Bogusławy Strzyżewskiej:

Księgowość- prowadzenie i rozliczenia:

 • ryczałtu,
 • podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • księgi handlowej,
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • sprawozdawczości statystycznej,
 • sprawozdawczości finansowej.

Kadry i płace:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z PFRON.

Ponadto:

 • oferujemy doradztwo księgowe i podatkowe oraz w sprawach kadrowo-płacowych,
 • reprezentujemy klientów w urzędach skarbowych (US) i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz uczestniczymy w kontrolach przeprowadzanych przez te instytucje,
 • proponujemy inne usługi wedle potrzeb naszych Klientów,
 • rozliczamy podatek od spadków i darowizn,
 • zajmujemy się zwrotem podatku z zagranicy.

Szanowni Państwo dla nas nie ma takiego zagadnienia podatkowego czy księgowego, którego nie zechcielibyśmy rozwiązać!